Školní klub

Školní klub nabízí žákům 2. stupně příležitost naplnit odpoledne smysluplnou činností v bezpečném školním prostředí.

Naší snahou je umožnit dětem všestranný rozvoj osobnosti i v oblastech, na které ve vyučování nezbývá čas. V prostředí školního klubu tak mají možnost zvolit si z pestré nabídky společensky, zájmově i vzdělanostně orientovaných aktivit. Příkladem může být četba knih, turnaje ve stolním tenisu, relaxace, filmová odpoledne, řízené diskuze na rozličná témata, hraní společenských her, poznávací vycházky po okolí, společný poslech hudby a škála dalších činností hudebního, sportovního či výtvarně-estetického zaměření.

Přidanou hodnotou je cílené poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím testů i reflexe vzájemné interakce, které má sloužit zejména k budování a utužování vztahů a učení se zdravé komunikaci.  

 

Chceme se postarat o to, aby se žáci školy v klubu cítili příjemně, chodili sem rádi a mohli tak být nejen mnohostranně obohaceni, ale zároveň byli sami obohacením pro druhé. 

 

 Daniela Krapková

 Klub je pro mně taková čajovna, kam si chodím odpočinout, zahrát hry, zasportovat si a poklábosit, ne jen tak  se tato družina jmenuje klub. Ráda se směji a v klubu není o  srandu nouze, tedy z mého učitelského hlediska, protože klub tvoří převážně chlapci. Líbí se mi, jak v nich proudí adrenalin a touha po dobrodružstvi a akci, když se pro  něco nadchnout, tak jsou v tom opravdu dobří. Mám ráda když se něco děje, ráda vymýšlím aktivity, akce a snažím se je k něčemu motivovat. Můj záměr byl takový, že  jim  chci něco předat, vést je k zodpovědnému, pohodovému a správnému životu. Říkají mi tu sice paní učitelko, ale více než nějaké učení a program zvítězilo přátelství a  o tom si myslím, že to je.

 

 

 

  Michaela Stašová

  Patřím mezi nejmladší posily ZŠ Elijáš. Mám ráda děti/mládež, hry a kreativní činnosti. Ráda se s nimi bavím a směji.Snažím se ke každému dítěti přistupovat      individuálně a podporovat je v samostatnosti.