Naše třída 1.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Prokopčáková

 

Třída 1.A se skládá z 18 žáků, 1 paní asistentky Lady a 1 paní učitelky Jany. Je zde 10 dívek -  Emma, Esterka I., Bětka, Esterka K., Verunka, Áďa, Viki, Nelinka, Esterka Sór., Esterka St. a 8 chlapců - Daneček B., Ondra, Tomík, Josífek, Daneček V., Šimon, Péťa a Martínek. V této třídě se snažím uplatňovat zásady činnostního učení, které jsou dle mého mínění a dosavadních zkušeností velmi vhodné a pro vzdělávání dětí velkou motivací. Prostřednictvím činností jsou žáci vedeni k objevování poznatků a řešení problémů. Cílem je také aktivní zapojení všech žáků do veškerých činností. Důležitá je pozitivní motivace a měl by být kladen velký důraz na to, že se žáci učí poznatky, které později ve svém životě využijí. Tato třída je velmi aktivní a pracovitá, a proto je zde mnoho prostoru pro didaktické hry, které se staly neoddělitelným společníkem každé naší hodiny.

 

O paní učitelce:

 

Jmenuji se Jana Prokopčáková a na této škole učím již 5. rokem. Moje dosavadní zkušenosti jsou právě z této školy a předtím z veškeré praxe absolvované v rámci studia na vysoké škole, které jsem v předminulém roce úspěšně zakončila a získala vysokoškolský titul Mgr. Jak jsem již zmiňovala výše, ve své výuce vycházím převážně z činnostního učení a jeho zásad. Prostřednictvím činností žáci samostatně myslí, objevují nové poznatky, spolupracují a komunikují s ostatními žáky. Mě osobně nejvíce baví učit předměty matematika a český jazyk, neboť v těchto dvou předmětech se dá vymyslet velké množství činností a didaktických pomůcek, které velmi obohatí hodiny a pro děti se pak stávají tyto předměty zajímavými a baví je. Třetím pro mne oblíbeným předmětem je pak hudební výchova a následovala by prvouka. Dále se velmi zaměřuji na vztahy mezi dětmi a na třídní klima, které se snažím neustále budovat a podporovat, aby bylo příznivé pro děti, bezpečné a pozitivní. Mou největší odměnou pak je, když děti chodí do školy rády a denně se do ní těší. Práce s dětmi je pro mne velmi motivující, naplňuje mne a vnímám ji, jako své životní poslání.