Houby

Včera jsme malovali houby. Je čas, kdy chodíme do lesa a houby sbíráme. Naše houby jsou barevné a moc krásné. Děti se s chutí pustily do barvení a jejich výsledek stojí za to.

Po obědě jsme si četli příběh o Martínkovi a botičkách a pak jsme malovali. Pohybové hry máme moc rádi a tak, když nastal čas vyběhli jsme ven.