Moje rodina

Rodina je důležitou součástí naší společnosti. Bez ní bychom nebyli šťastni, neměli by jsme domov a necítili bychom se milování. S dětmi jsme si včera namalovali svoji rodinu. Byla jsem překvapena, jak krásně malují. Podívejte se sami. No nejsou ty vaše rodiny krásné?

Venku jsme se vyřádili, rádi skáčeme na žiněnce, hrajeme florbal, fotbal, skáčeme přes švihadlo, zametáme kolem pískoviště, no prostě, máme práce a práce.