Sportem ku zdraví

V měsíci květnu si hodně povídáme o zdaví, k němu patří jak tělo, tak i naše duše, proto si povídáme o věcech které nám prospívají a škodí. Dnes jsme četli o tom, proč se lidi hádají a jak je nejbohatší ten, komu stačí málo a taky jsme mluvili o vděčnosti a jak můžeme někoho obdarovat a přitom nás to nic nestojí. Venku jsme pak trénovali naše těla, hráli jsme na starém hřišti různé běhací a veselé pohybové hry.