Provozní řád jídelny

       - Obědy jsou poskytovány společností: Česká jídelna - zařízení školního stravování, s. r. o. Novovysočanská 501/5, Praha

       - Vstup do školní jídelny je žákům povolen od 12:10 do 14:30 hodin po dobu výdeje obědů. 

       - Žáci vstupují do školní jídelny v doprovodu pedagoga.

       - Strávník si vezme tác a příbor, u výdejního okna dostává polévku a oběd, může si vzít příkrm (ovoce, salát nebo dezert)

       - V prostoru ŠJV jsou umístěny konvice s nápojem, který si strávník nalije. Mladším dětem pomáhají vychovatelky ŠD.

       - Podle možnosti si strávník může přidat přílohu, příkrm, polévku. Po konzumaci odnese tác ke stojanu na použité nádobí, zde odloží tác. 

       - Ze školní jídelny není dovoleno vynášet potraviny – vyjma ovoce a dezertů. 

       - Začátek a konec výdeje žákům: 12:00 – 14:20 hodin. 

       - Zálohy za stravování se platí trvalým příkazem dle platebního kalendáře. Vyúčtování záloh za stravné probíhá vždy v prosinci, květnu a červnu.

               Výše zálohy je: 700 Kč/měsíc

               Cena oběda: 35 Kč

       - Odhlásit a přihlásit oběd je možno e-mailem u vedoucí ŠJV nejpozději do 15:00 předchozího dne.  

       - Školní výlety, školu v přírodě, lyžařský výcvik a jiné kurzy si rodiče odhlašují sami.

       - Vánoční, jarní, velikonoční, podzimní prázdniny, ředitelské volno, se odhlašuje všem strávníkům automaticky. 

       - V době neplánované nepřítomnosti si lze neodhlášený oběd odnést v jídlonosiči, a to v době od 11:15 do 12:00 hodin v jídelně. Neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte, ostatní obědy se musí odhlásit. 

       - Pedagogické dozory v prostoru ŠJV jsou vyvěšeny u vstupu do jídelny. 

       - Strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí ŠJV a dozorujícího pedagoga, jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými, bezpečnostními a společenskými pravidly při stolování. 

       - Problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJV.

       - Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJV.

       - Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje, čistota stolů) zajišťují pracovnice provozu. 

       - Jakýkoliv úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník dozorujícímu pedagogovi. 

       - Připomínky rodičů ke stravování přijímá vedoucí ŠJV. 

       - Jídelní lístek s alergeny je vyvěšen na nástěnce před vstupem do školní jídelny a na internetových stránkách školy.

       - Seznam alergenů je k dispozici na nástěnce před vstupem do školní jídelny a na internetových stránkách školy.