Přehled kroužků

NOVÝ KROUŽEK

Programování pro děti v grafickém jazyce Scratch/CODE rebels

Bližší informace www.coderebels.cz

 

Lekce budou probíhat v úterý 14:30 - 15.30

Cena: 4 200 Kč (280 Kč/hod.)

 

UMĚLECKÉ KROUŽKY

Dramatický kroužek 

Lektorka: Mgr. Jindřiška Chadimová

učitelka hudební výchovy ZŠ Elijáš, absolventka brněnské konzervatoře, olomoucké univerzity a mnoha vzdělávacích kurzů.

 

lekce budou probíhat ve středu 14.30 - 15.30

 Cena: 700 Kč

 

Výtvarno - keramický kroužek

Lektor: Eva Metea Červenková

Výtvarná část v průběhu celého školního roku obsahuje malbu na textil , malbu na hedvábí, práci s akrylem, temperou, akvarelem a práci s pastelem. Jako bonus v předvánočním čase - tvorba šperků. Malbou na textil zahájíme kroužek keramika, výtvarka. Každý si přinese z domova své starší jednobarevné triko (pokud možno větší velikosti), pomaluje textilníma barvami a nechá si potom svůj výtvor ve škole na převlékání.

Keramická část obsahuje více lekcí, než část výtvarná. Zahrnuje modelování , malování podglazurovými barvami nebo engobami, samotné glazování a to několika způsoby, poznávání technik různých kultur (mayská, minojská ...).

lekce budou probíhat v úterý  - rozdělení do skupin bude podle počtu přihlášených

13:30 - 14:25 - 1. skupina
14:30 - 15:25 - 2. skupina
 
Cena: 2000 Kč

 

 

Bicí - Z důvodu naplněné kapacity se není možné přihlásit na bicí. Se stávajícími žáky se učitel domluví individuálně

Lektor: MgA. Daniel Kloda

Učitel v ZŠ Elijáš, absolvent Ostravské univerzity, dlouholetý učitel a dirigent školního orchestru v ZUŠ, porotce v soutěžích základních uměleckých škol

 

lekce budou probíhat podle individuální domluvy

Cena: 2000 Kč

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY 

Florbal

Lektor: Florbalový oddíl Flobo

info najdete na: http://www.flobo.cz/

 

lekce budou probíhat v úterý 15.00 - 16.00

 

 

Gymnastika 

lektor: Gymnastika pro děti

www.gymnastikaprodeti.org

lekce budou probíhat ve čtvrtek 15.15 - 16.15

Cena: 1 800 Kč

 

  

Plavání

Lektorky: Mgr. Lenka Nytrová

učitelka ZŠ Elijáš, certifikovaná lektorka plavání

 

lekce budou probíhat ve středu 14.00 - 15.00 1. skupina, 15.00 - 16.00 2. skupina

 

Cena: 2500 Kč

 

Sportovní hry

Lektor: Mgr. Petr Muladi

učitel ZŠ Elijáš, držitel černého pásu

 

lekce budou probíhat

pondělí - 15:10 - 16:10 mladší

 

čtvrtek - 15:10 - 16:10 starší

 

Cena: 700 Kč

 

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY

Malý průzkumník přírody

Lektor: ekodomov (bližší informace na jejich webu)

 

lekce budou probíhat od října

pondělí - 14:30 - 16:00 

 

Cena: 1580 Kč

 

Malý průzkumník přírody

„Pojďte s námi ven!“

Přírodovědný kroužek, který se téměř vždy odehrává venku v okolí školy. Je určen dětem prvního stupně ZŠ, nejčastěji 1.-3. třídy. Kroužek je zaměřen na poznávání přírody, pro děti jsou připravené tématické lekce, různé hry a jiné aktivity. Proškolený lektor si přebírá děti ve družině či před školou a po skončení kroužku je sem opět vrací. Kroužek se odehrává jednou týdně, lekce trvá 90 minut. Během jednoho pololetí proběhne 15 lekcí, začátky jsou v říjnu a v únoru.

 

Kvůli individuálnímu přístupu máme na jednoho lektora maximálně 8 dětí, minimum pro otevření kroužku je 6 žáků. Kroužek provozuje Ekodomov, z. s.

Více informací a přihlášky naleznete na www.malypruzkumnik.cz 

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

 

Kroužek multimediální tvorby (vhodné pro žáky od 5. třídy)

Lektor: MgA. Daniel Kloda

 

Cílem kroužku je naučit se manipulovat s technikou a získané materiály dále zpracovávat (úprava zvuku, střih videa)

lekce budou probíhat ve čtvrtek 15:30 - 16:30 a 16:30 - 17:30 a v pátek 14:30 - 15:30

 

Cena: 1000 Kč

 

Kurz psaní všemi deseti prsty

Lektor: Mgr. Petr Muladi

učitel ZŠ Elijáš

 

lekce budou probíhat  -  ve středu 15.15 - 16.00

Cena: 500 Kč

 

Angličtina pro 6. - 7. třídu

Lektor: Bc. Jan Hradil

Učitel ZŠ Elijáš, absolvent jazykové školy Akcent College

lekce budou probíhat - pondělí 14.45 - 15.30

Cena: 800 Kč/pololetí

 

Angličtina pro 8. - 9. třídu

Lektor: Bc. Jan Hradil

Učitel ZŠ Elijáš, absolvent jazykové školy Akcent College

lekce budou probíhat - středa 14.45 - 15.30

Cena: 800 Kč/pololetí