Školní klub

Školní klub nabízí žákům 2. stupně příležitost naplnit odpoledne smysluplnou činností v bezpečném školním prostředí.

Naší snahou je umožnit dětem všestranný rozvoj osobnosti i v oblastech, na které ve vyučování nezbývá čas. V prostředí školního klubu tak mají možnost zvolit si z pestré nabídky společensky, zájmově i vzdělanostně orientovaných aktivit. Příkladem může být četba knih, turnaje ve stolním tenisu, relaxace, filmová odpoledne, řízené diskuze na rozličná témata, hraní společenských her, poznávací vycházky po okolí, společný poslech hudby a škála dalších činností hudebního, sportovního či výtvarně-estetického zaměření.

Přidanou hodnotou je cílené poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím testů i reflexe vzájemné interakce, které má sloužit zejména k budování a utužování vztahů a učení se zdravé komunikaci.  

 

Chceme se postarat o to, aby se žáci školy v klubu cítili příjemně, chodili sem rádi a mohli tak být nejen mnohostranně obohaceni, ale zároveň byli sami obohacením pro druhé. 

 Vychovatelka: Zuzana Slamková

Jmenuji se Zuzana Slamková. Je mi 20 let. Miluji cestování, poznávání nových věcí, hudbu a vytváření vztahu.

Školní klub beru jako příležitost seznámit se s dětmi, které jsou ve věku, kdy hledají sami sebe a cestu, kam jít. Chci se snažit být tady pro ně, když budou potřebovat si promluvit, nebo jen tak zablbnout.