Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny Elijáš v době Covid - 19

 

-          Skupiny do 15 žáků. Skupiny budou odpovídat skupinám ve třídách, jejich složení se nebude měnit a budou chodit podle předem určenému časovému harmonogramu, který budou striktně dodržovat.

-          Před vstupem do jídelny si všichni umyjí ruce a použijí dezinfekční prostředek.

-          Strávníci mají roušky, které odkládají až u stolu při vlastní konzumaci, ukládají si je do vlastních igelitových sáčků nebo krabiček.

-          Mezi strávníky budou zajištěny rozestupy jak při výdeji tak i u stolu.

-          Strávníci budou obslouženi, nesmí si sami brát příbory, vše jim bude dáno na tác včetně pití a doplňku.

-          Po jídle zaměstnanec jídelny odnese použitý tác s nádobím.

-          Před každou skupinou bude provedena dezinfekce.

-          Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.

-          Rodiče a cizí osoby mají přísný zákaz vstupu do jídelny.

-          Žáci si nesmí nosit vlastní jídlo do prostor jídelny.

-          1. den nepřítomnosti žáka ve škole nelze vyzvednout oběd, jelikož nemáme z provozně - technických důvodů možnost výdejního okénka.

-          Jídlo je nutné odhlásit den předem do 15 hod.

-          V tomto mimořádném režimu se nebudou používat čipy, tudíž se nebude zobrazovat na stránkách www.strava.cz souhrn odebraných obědů.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies