Pravidla pro kroužky

 

1. Přihlášky se přijímají od středy 11. 9. 2019 od 12:00 do pondělí 16. 9. 2019. Po tomto datu se přihlášky nepřijímají. Přihláška může být podána za jedno dítě pouze jednou. Opravy jsou možné pouze do 22.9.2019, poté jsou přihlášky brány za definitivní. Své dítě můžete odhlásit po první zkušební hodině, nejpozději do 4. října 2019.

2. Přihláška se vyplňuje elektronicky. Přihlášení na florbal musí být i přes jejich portál www.flobo.cz, na gymnastiku přes www.gymnastikaprodeti.org 

3. Po naplnění kapacity jsou další žáci zařazeni jako náhradníci. V případě malého počtu přihlášených, může být kroužek zrušen, případně upraven, o změnách budou rodiče informováni.

4. Lektor může rozhodnout o přijetí/nepřijetí žáka do kroužku.

5. První lekce je ukázková a zdarma, pokud žák nebude nadále chtít kroužek navštěvovat, musí to oznámit do tří dnů a na jeho místo bude osloven náhradník. Pokud se do tří dnů e-mailem na adresu barbora.klodova@elijas.cz neodhlásí, fakturu za kroužek musí uhradit. (Toto neplatí pro florbal a gymnastiku, kroužky jsou zajišťovány dodavatelsky a je třeba se domluvit přímo s vedením kroužku).

6. Kroužky začínají v pondělí 30. 9. 2019. Florbal začíná až 8. 10. 2019. Během prázdnin a akcí školy se kroužky nekonají.

7. Celkově za pololetí bude 15 lekcí, v případě zrušení lekcí ze strany lektora bude vypsán náhradní termín, v případě dlouhodobé absence lektora budou poměrově vráceny peníze. Informace o absenci lektora najdete v Aktualitách kroužků. Ve výjimečných případech je možné, že lekce z 1. pololetí budou odučeny v 2. pololetí.

8. V případě absence ze strany žáka se peníze vracejí jen ve výjimečných případech, žádost musí být podána písemně na barbora.klodova@elijas.cz.

9. V případě absence žáka v kroužku, je nutné jej omluvit na e-mail přímo lektorovi.

10. V případě opakovaného nevhodného chování může být žák z kroužku vyloučen bez náhrady.