Přehled kroužků

UMĚLECKÉ KROUŽKY

Dramatický kroužek 

Lektorka: Mgr. Jindřiška Chadimová

učitelka hudební výchovy ZŠ Elijáš, absolventka brněnské konzervatoře, olomoucké univerzity a mnoha vzdělávacích kurzů.

 

lekce budou probíhat ve čtvrtek 14.30 - 15.30

 Cena: 700 Kč

 

Výtvarno - keramický kroužek

Lektor: Eva Metea Červenková

Výtvarná část v průběhu celého školního roku obsahuje malbu na textil , malbu na hedvábí, práci s akrylem, temperou, akvarelem a práci s pastelem. Jako bonus v předvánočním čase - tvorba šperků. Malbou na textil zahájíme kroužek keramika, výtvarka. Každý si přinese z domova své starší jednobarevné triko (pokud možno větší velikosti), pomaluje textilníma barvami a nechá si potom svůj výtvor ve škole na převlékání.

Keramická část obsahuje více lekcí, než část výtvarná. Zahrnuje modelování , malování podglazurovými barvami nebo engobami, samotné glazování a to několika způsoby, poznávání technik různých kultur (mayská, minojská ...).

lekce budou probíhat v úterý  - rozdělení do skupin bude podle počtu přihlášených

13:30 - 14:25 - 1. skupina
14:30 - 15:25 - 2. skupina
 
Cena: 2000 Kč

 

 

Bicí - Z důvodu naplněné kapacity se není možné přihlásit na bicí. Se stávajícími žáky se učitel domluví individuálně

Lektor: MgA. Daniel Kloda

Učitel v ZŠ Elijáš, absolvent Ostravské univerzity, dlouholetý učitel a dirigent školního orchestru v ZUŠ, porotce v soutěžích základních uměleckých škol

 

lekce budou probíhat podle individuální domluvy

Cena: 2000 Kč

 

 

SPORTOVNÍ KROUŽKY 

Balet - NOVINKA

Lektor: Danavy dance - Ivana Vašková

Taneční příprava pro dívky od 5 do 14 let, lekce kombinují základy klasického i moderního baletu

 

lekce budou probíhat ve středu 15.15 - 16.15

 

Florbal

Lektor: Florbalový oddíl Flobo

info najdete na: http://www.flobo.cz/

 

lekce budou probíhat v úterý 15.30 - 16.30

 

Plavání

Lektorky: Mgr. Lenka Nytrová

učitelka ZŠ Elijáš, certifikovaná lektorka plavání

 

lekce budou probíhat ve středu 14.00 - 15.00

 

Cena: 2500 Kč

 

Sportovní hry pro mladší - NOVINKA

Lektor: oddíl Flobo Praha

info najdete na: https://sportovky.eu/zse

lekce budou probíhat v úterý 14:00-15:00
zahájení činnosti od 8.10.

 

Sportovní hry pro starší

Lektor: Mgr. Petr Muladi

učitel ZŠ Elijáš, držitel černého pásu

 

lekce budou probíhat

pondělí - 15:10 - 16:10

 

Cena: 700 Kč

 

JAZYKOVÉ KROUŽKY

 

Kroužek multimediální tvorby (vhodné pro žáky od 5. třídy)

Z důvodu naplněné kapacity se není možné přihlásit. Se stávajícími žáky se učitel domluví individuálně

Lektor: MgA. Daniel Kloda

 

Cílem kroužku je naučit se manipulovat s technikou a získané materiály dále zpracovávat (úprava zvuku, střih videa)

lekce budou probíhat ve čtvrtek 14:30 - 15:30

 

Cena: 1000 Kč

 

Angličtina pro 6. - 7. třídu

Lektor: Bc. Jan Hradil

Učitel ZŠ Elijáš, absolvent jazykové školy Akcent College

lekce budou probíhat - pondělí 14.30 - 15.15

Cena: 800 Kč/pololetí