VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020 evidované pod těmito registračními čísly:

 

MSE-2007                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2005                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2001                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2012                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2016                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2002                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2006                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2009                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2017                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2004                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2015                                    Přijímá se od 1.9.2020

MSE-2003                                    Přijímá se od 1.9.2020

 

Seznam nepřijatých dětí dle registračních čísel se podle §183 odst. 2 nemusí vyvěšovat.