14.4.2021

Organizace výuky od 12. dubna 2021

Informace pro žáky 1. - 5. třídy
 
Výuka probíhá rotačně.
Liché týdny chodí do školy 1. - 3. třída
Sudé týdny chodí do školy 4. - 5. třída
Žáci jsou každé pondělí a čtvrtek testováni.
Oběd mohou v jídelně konzumovat děti, které mají prezenční výuku. V případě rotační výuky oběd odebírají v určený čas výdejním okénkem do svých nádob.
Družina funguje od konce vyučování do 17.00 (v pátek do 16.00). Ranní družina se nekoná.
 
Bližší informace byly sděleny ZDE
 
 
Informace pro žáky 6. - 9. třídy a lyceum
Žáci se vyučují distančně (z domu)
Výuka probíhá online dle rozvrhu, vyučující volí různé formy dle svého uvážení, aby žáci nebyli přetěžování.
Pro výuku budou použity linky z podzimní distanční výuky, které jste obdrželi.
Po domluvě je možné odebírat stravu ze Školní jídelny, kontaktujte vedoucí jídelny.
 
Všem přejeme hodně zdraví, síly a pokoje. Věříme, že s Boží pomocí to vše, co nás čeká, zvládneme.