Festival Jeden svět

Březen 2019

V rámci festivalu Jeden svět organizovaném společností Jeden svět na školách při Člověku v tísni zhlédli žáci ekologický dokument Anoteho archa o dopadech globálního oteplování na obyvatele jednoho tichomořského ostrova. Následovala diskuze s odborníkem na toto téma.