Imatrikulace studentů 1. ročníku 2018

Září 2018

Významnou událostí pro všechny studenty 1. ročníku, jejich rodiče a další přátele školy byla imatrikulace. Toto slavnostní zahájení celého středoškolského studia proběhlo v příjemné atmosféře školy a jeho vyvrcholením byl slavnostní zápis do Knihy studentů střední školy.