Imatrikulace studentů 1. ročníku 2019

Říjen 2019

Noví studenti 1. ročníku lycea se setkali společně s učiteli a rodiči na slavnostním zahájení svého studia. Během tohoto večera se zapsali do knihy studentů středních škol a pak už si spolu s ostatními užívali následného rautu.