Třídní schůzky 9. 9. 2019

Úvodní třídní schůzky prvního ročníku lycea se uskuteční v pondělí 9. 9. 2019 od 17:30 v učebně lycea.