Studijní materiály 1. ročník

Samostudium na týden od 30. 3. - 5.4.

Učební podklady do konce týdne pro vybrané předměty.

Samostudium na týden od 23. 3. - 27. 3.

Učební podklady do konce týdne pro vybrané předměty.

Fyzika - samostudium 1

Vnitřní energie tělesa

Samostudium do 13.3.2020 Lyceum I. ročník

Učební podklady do konce týdne pro vybrané předměty.

Seminární práce z dějepisu - zadání

Téma dle vlastního výběru, navržená témata najdete zde: