Studijní materiály 1. ročník

Dějepis říjen

Starověké Řecko - klasické období, řecko-perské války, Makedonie, helénismus, řecká věda a umění, náboženství

ZSV - září

Stát a demokracie (učebnice s. 38 a dále, témata: Politika a politologie, Stát a jeho funkce, Formy státu).

Český jazyk a literatura

Milé studentky a milí studenti, úkoly k samostudiu najdete v pondělí dopoledne v google classroom. 

Němčina - info

Milí studenti, malé upřesnění - na webových stránkách školy najdete první pondělí v měsíci plán práce na tento měsíc. Pro shrnutí probraného učiva a zadání úkolů sledujte...

Dějepis - září

Starověké Řecko - mínójsko-mykénské období, archaické období, Velká řecká kolonizace, řecké státy Sparta a Athény

Deutsch für September

Wiederholung aus der Grundschule/ Opakujeme ze základní školy - německá výslovnost/ deutschschprachige Länder - základní informace (Name, Alter, Wohnort, Schule, Hobbys)...

Český jazyk a literatura

Milé studentky, milí studenti, probírané učivo tohoto týdne najdete dnes odpoledne (pondělí 14. 9.) v google classroom.