Studijní materiály 2. ročník

Dějepis říjen

Vrcholný středověk - reformní hnutí v církvi, husitské hnutí a husitské války, vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci v Čechách

5. 10. test dějepis

Čechy za Lucemburků (Jan Lucemburský, Karel IV.) - uč. str. 72-77

ZSV - září

Evropská integrace a Evropská unie (učebnice s. 22 a dále, témata: Myšlenka a dějiny evropské integrace, Evropská unie a její proměny, Orgány Evropské unie).

Český jazyk a literatura

Milé studentky a milí studenti, úkoly k samostudiu najdete v pondělí dopoledne v google classroom. 

Němčina - info

Milí studenti, malé upřesnění - na webových stránkách školy najdete první pondělí v měsíci plán práce na tento měsíc. Pro shrnutí probraného učiva a zadání úkolů sledujte...

Dějepis - září

Vrcholný středověk  - poslední Přemyslovci, Lucemburkové na českém trůně, počátky opravného hnutí v českých zemích, husitská revoluce

Deutsch für September

Wiederholung/ Opakování Thema: Mein Tagesprogramm, Aktivitäten in den Ferien Grammatik: modální slovesa, slovesa s odlučitelnou předponou - Dativ Passt schon! 2,...

Český jazyk a literatura

Milé studentky, milí studenti, probírané učivo tohoto týdne najdete dnes odpoledne (pondělí 14. 9.) v google classroom.