Dějepis říjen

Revoluce 1848/49, politické proudy v 19. stol., viktoriánská Anglie, Francie za Napoleona III., sjednocení Itálie, sjednocení Německa