Dějepis - září

Osvícenské myšlenky, Velká francouzská revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres, doba předbřeznová (metternichovský absolutismus), revoluce 1848/49