Deutsch für September

Wiederholung

Thema: Programm in den Ferien

Tagesprogramm, Aktivitäten

Planen

Grammatik: slovesa s odlučitelnou předponou, modální slovesa, 3. pád podstatných jmen

Passt schon! 2, Lektion 1 

Shrnutí práce v týdnu a zadání domácích úkolů bude uváděno na webových stránkách koncem týdne.

Frau Brychcinova