Zeměpis říjen

Přírodní sféry Země - členění zemského povrchu, atmosféra, proudění vzduchu a podnebné pásy, hydrosféra, zásoby vody na Zemi, litosféra a stavba zemského nitra, vývoj a tvary zemského povrchu