Zeměpis - září

Úvod do geografie, tvar Země a její místo ve vesmíru, pohyby Země, základy kartografie