ZSV - září

Úvod do filosofie (pojem, řecké počátky, význam polis, přechod od mýtu k logu, periodizace dějin filosofie).