Křesťanské lyceum Elijáš

Studijní obor:                         Kombinované lyceum

Kód oboru:                              78-42-M/06

Kategorie vzdělání:               Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru:                      Obecně odborná příprava (lyceum), kód 78

Výstupní certifikát:               Vysvědčení o maturitní zkoušce

Odborné zaměření:               Humanitní a přírodovědné zaměření

Forma a délka studia:           4-leté denní studium