UčiteléFyzika7.A

Testy a studijní materiály

Aktuálně:

 

V úterý 11.6. si napíšeme písemnou práci na geometrickou optiku:

zákon odrazu a dopadu, včetně odrazu na zakřivené ploše.

 

Připomínám odevzdání domácího úkolu do 11.6. (odraz 3 vodorovných paprsků s optickou osou na půlkulatém dutém zrcadle). Domácí úkol je povinný a jako takový je hodnocen známkou váhy 30 %.

 

Archiv

 

Ve čtvrtek 9.5. si napíšeme písemku z těchto témat:

  • princip přímočarého šíření světla
  • geometrie stínu
  • fáze měsíce
  • zatmění slunce a zatmění měsíce
  • rychlost světla a výpočet ze vzorce v=s/t

 

Písemku budeme dopisovat ve čtvrtek 25.3. Ti z vás, co jste na ni nebyli, připravte se na ni.

 

Vzorové řešení písemky najdete v příloze. 16.4. si napíšeme něco podobného. Nezapomeňte si připomenout vlastnosti plynů

 

Libovolné dotazy směřujte na email.

 

 

 

16.4. si napíšeme test na tato témata:

 

  • Archimedův zákon (jak je to s plováním, plaváním a ponořením tělesa v závislosti na hustotách)
  • hydrostatický tlak
  • plyny (vlastnosti)
  • atmosférický tlak (jak ho změříme - Toricelliho pokus)
  • popsat jeden pokus z hodiny, na který si vzpomenu (+ bonus z dobrovolného domácího úkolu

 

 

 

7.3. jsme psali písemku z hydraulického zařízení a hydrostatické síly, písemka dopadla velmi dobře.

 

 

Dobrovolný domácí úkol - nalít do sklenice vodu, doplnit ledem tak, aby voda nepřetekla. Počkat, než led roztaje. Následně vyfotit a popsat, co se v experimentu stalo. Úkol odevzdat na samostatném papíru A5 do 19.3. Za splnění úkolu dostanete známku hodnoty 20 %.

 

Písemnou práci pro ty, co chyběli nebo si chtějí opravit, si napíšeme v úterý 19.3. Mimo psaní písemky se bude normálně probírat látka. Ti z vás, kdo si chtějí známku opravit, můžou. Zapíšu vám však známku za 2. pokus, bez ohledu na to, jaká je.

 

V příloze najdete zápis k hydraulickému zařízení.

Přiložené soubory: