6. ročník

Matematika - vyučující Dan Raffl

Vítejte na stránce s informacemi ohledně hodin matematiky v 6. třídě. Na úvod pár citátů:

 • „Matematika je nejsnazší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“ —  Jindra Petáková
 • „Matematik je slepý člověk v temné místnosti hledající černou kočku, která tam není.“ —  Charles Darwin
 • „Nedělejte si starosti ohledně vašich potíží v matematice. Můžu vás ujistit, že ty moje jsou stále větší.“ —  Albert Einstein

Matematika se občas může zdát složitá, ale pamatujte, že to není víc než hadánky přepsané do řeči čísel :) 

 V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese dan.raffl@elijas.cz

 

Základní informace - druhy známkování:

 • známkovaný domácí úkol (váha 30%) = známkovaný DÚ - známkovaný domácí úkol, který budu opravovat
 • malá písemka (váha 30%) = MP - krátká písemná práce (max. 10 minut) na procvičení
 • velká písemka (váha 50%) = VP - delší písemka na důkladnější testování pochopení probraného učiva
 • čtvrtletní práce (váha 100%) = ČP - velká hodinová písemka na konci každého čtvrtlet

Základní informace - hodnocení aktivity:

- plusy a černé tečky - za dobrou/špatnou aktivitu v hodině

- na konci klasifikačního období mohou vaše plusy a černé tečky ovlivnit známku  

 

Každý týden budeme psát ve čtvrtek písemku (pokud nebude řečeno jinak).

Aktuální 

Zde se zobrazují aktuální zadání písemek, domácích úkolů a další aktuální informace.

 

nové téma - Trojúhelník 

 • dopočítávání vnitřních a vnějších úhlů

 

- aktuální téma (co už umíme) - Osová souměrnost 

 • chápat, jak funguje osová souměrnost obecně
 • najít osy obrazce, rozhodnout, zda je, či není osově souměrný
 • zkonstruovat obraz vzoru libovolného geometrického útvaru
 • práce se čtvercovou sítí
 • zrcadlení a rovinná souměrnost

 - 6.2. VP( posunuto na 10.2.) - Osová souměrnost

             - v učebnici strany 116 - 130 

             - výukový text nevytvořím, protože by vypadal špatně a učebnice poskytuje spoustu hezkých obrázků

             - našel jsem aspoň nějaký další hezký učební materiál (pro zájemce) :http://zsjpesaty.cz/Sablony/inovace%20M/Inovace%20-%20M%20%C4%8Ce/M%206%20Prezentace%20OS/OSOV%C3%81%20SOUM%C4%9ARNOST.pdf 

             - pokud něčemu nerozumíte, tak mi napište email a pokusím se co nejdříve odpovědět 

             - vzhledem k velké absenci a obsáhlosti tématu musí vyjímečně test psát každý

 

 

 

Archiv

Zde se zobrazují starší informace v případě, že by bylo nutné si věci zpětně dohledat.

 

- 2.10. - do dokumentů jsem přidal dokument na procvičení rovnic s neznámou

3.10. MP -  počítání rovnic s neznámou (budou tam 2 rovnice, jedna lehčí, druhá trošičku obtížnější)

- 11.9. - do dokumentů jsem přidal malý dokument k dobrovolnému procvičení zaokrouhlování desetinných čísel

 - 12.9. MP - porovnávání desetinných čísel

- 18.9. - do dokumentů jsem přidal vzorovou písemku druhého testu se správnými výsledky 

19.9. MP - početní operace s desetinnými čísly: zaokrouhlování, sčítání/odčítání zpaměti/pod sebou,  dělení a násobení

známkovaný  do 25.9. (posunuto do 30.9.) -  počítání rovnic s neznámou

 •  do dokumentu jsem přidal soubor o rovnicích s neznámou s názvem pracovnilist_rovnicesneznamou
 •  otevřete si pokud možno prezentaci (.pptx), kdo by to nemohl otevřít, může použít soubor s .pdf na konci 
 •  v něm jsou postupně označené úlohy označené DÚ (celkem 7) , které chci, abyste vyřešili do sešitu na domácí úkoly
 •  prosím vás, abyste si našli čas a řídili se instrukcemi na začátku pracovního listu 
 •  garantuji vám, že pokud tomu dáte čas a látku pochopíte, tak to už nikdy nikdy nezapomenete :) 

- 9.10. - do dokumentů jsem přidal řešení prvního testu z rovnic

10.10. MP - rovnice s neznámou a desetinnými čísly 

- 17.10 - nepíšeme písemku

- 17.10. neznámkovaný DÚ - slovní úlohy příklady z hodiny, popř. viz slovni ulohy - strategie_priklady.pdf 

- dobrovolný známkovaný  do 21.9.- opakování 2.10 str. 84 a 85, tedy 84/1,2,3 a 85/4,5,6,7,8,9,10

- 23.10 ČVRTLETNÍ PRÁCE - téma : Desetinná čísla

           - sčítání, odčítání, dělení, násobení, počítání delších výrazů ( různé operace a závorky)

           - porovávání, zaokrouhlování, slovní úlohy, převod jednotek, číselná osa, rovnice s neznámou

           - ukázková písemka - v pondělí na hodině

 na pondělí 18.11. - vytisknout si a nalepit/přepsat do sešitu pojmy z RovinnaGeometrie_SlovnikPojmu.pdf (viz Dokumenty)   

18.11. MP -  krátká písemka na pojmy z rovinné geometrie ( typ otázek: nakresli, popiš, vysvětli pojem )

 - 25.11. MP - !!!! (přesun ze čtvr) přenesení úhlu + převod (přepis) jednotek velikosti úhlu (viz. např. učebnice 97/10)

- 5.12. MP - názvosloví úhlů (ostrý, tupý, konvexní, nekonvexní, plný, přímý, pravý, ramena úhlu, ...)

-11.12. - do dokumentů s názvem "Uhel_procivovani.pdf" jsem přidal některé příklady k testu na 12.12. (není tam geometrické sčítání a odčítání úhlu, to si prosím zopakujte ze sešitu nebo vašich zápisků)

12.12. VP - vše, co bychom měli umět o úhlech

        - názvosloví úhlů (ostrý, tupý, konvexní, nekonvexní, plný, přímý, pravý, ramena úhlu, ...)

        - rýsování - narýsovat úhel o dané velikosti, přenést úhel na dané místo, sečíst/odečíst dva úhly

        - sečíst/odčíst od sebe dva úhly (početně), převod velikosti úhlu

 - 9.1. MP - dopočítávání úhlů z obrázku, pojmenování dvojice úhlů

 - známkovaný DÚ na 9.1.- učebnice 110/1-6

20.1. ČVRTLETNÍ PRÁCE - úhel       

   - názvosloví úhlů (ostrý, tupý, konvexní, nekonvexní, plný, přímý, pravý, ramena úhlu, ...)

   - dvojice úhlů (vrcholové,vedlejší,souhlasné, střídavé)

   - rýsování - narýsovat úhel o dané velikosti, přenést úhel na dané místo, sečíst/odečíst dva úhly,    sestrojit osu

   - sečíst/odčíst od sebe dva úhly (početně), převod velikosti úhlu

   - dopočítávání velikostí v obrázku 

Dokumenty

Zde budu přidávat užitečné dokumenty.

Přiložené soubory: