6. ročník - domácí úkoly a velké testy

Veškeré úlohy, které zadávám jako domácí jsou nepovinné, nevybírám je a slouží žákům jako příprava na testy. Na začátku každé hodiny dám třídě prostor se na řešení libovolné úlohy zeptat, případně mají žáci možnost si nechat o přestávce úkol zkontrolovat.

Třída se dohodla, že každé úterý budou psát na začátku hodiny přibližně 10minutový test na látku, která se od minulého testu probrala. Test samozřejmě může prověřovat schopnosti a dovednosti žáků, které nasbírali dříve. Vzhledem k četnosti testů nebude možné testy opravovat. Žák má možnost si známku opravit dalším testem další týden.

Zadání DÚ:

 • 19. 2. 2019: 179/2; 180/5, 9; 181/11; 182/6 (trojúhelníky)
 • 22. 2. 2019: 175/5; 177/4, 5, 7; 178/9, 10 (trojúhelníky)
 • 4. 3. 2019: 121/3, 4; 127/1, 2; 128/6; 129/9; 130/4 (osová souměrnost) 
 • 11. 3. 2019: 185/3, 5, 7, 9
 • 12. 3. 2019: 185/4, 6, 8 
 • 19. 3. 2019: 187/2, 3, 4
 • 22. 3. 2019: 187/2, 3, 4 (pokud ho žák nemá ještě napsaný)
 • 25. 3. 2019: zbytek úloh (ty, které nestihli žáci v hodině) z rozdaných papírů (kopírované ze Sbírky úloh z matematiky od F. Bělouna) - přikládám elektronicky
 • 26. 3. 2019: úlohy s úhlopříčkami (papíry rozdány při hodině + přikládám elektronicky) 
 • 1. 4. 2019: 133/10, 11, 12
 • 9. 4. 2019: 136/2; dodělat Erathosthenésovo síto
 • 12. 4. 2019: 136/5; 137/5; 139/3
 • 15. 4. 2019: 141/4
 • 23. 4. 2019: 142/2, 3, 4
 • 26. 4. 2019: 143/4, 5 b,c
 • 29. 4. 2019: Dodělat příklady z Bělouna (18/1-7, přiloženo elektronicky)
 • 30. 4. 2019: 145/1, 2, 3 (jen u sebe a bez grafu)
 • 3. 5. 2019: Rozložit následující čísla na součin prvočísel: 210, 196, 175, 147, 250, 490, 44100, 2145, 425, 1690
 • 6. 5. 2019: 147/3, 4 (d, e), 5 (c, d); 148/6 (a, b)  
 • 7. 5. 2019: 149/9 (b,c,d)
 • 10. 5. 2019: 149/11, 12, 14 
 • 13. 5. 2019: 151/4, 6 (d, e, f)
 • 17. 5. 2019: 152/7
 • 20. 5. 2019: 152/13; 153/14; Běloun (zde nahrané elektronicky): 20/17, 18, 19
 • 21. 5. 2019: Běloun: 22/25, 26, 27 
 • 3. 6. 2019:  194/9, 10

 Velké testy:

 • 2. 4. 2019: ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY 
 • 11. 6. 2019: 4. ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY
Přiložené soubory: