8.A

AKTUALITY:

28.05.2019 Odevzdání povinného domácího úkolu - opakování druhého pololetí  (note 23 may 2019)

 

Konstrukčními úlohami jsme uzavřeli všechny kapitoly probírané v 8.ročníku, následující týdny budeme věnovat opakování učiva.

Pololetní práce bude buď v úterý 11.06.2019 nebo 18.06.2019. Pevný termín domluvíme společně na hodině. Obsahem testu bude veškeré učivo 2. pololetí.

 

UPOZORNĚNÍ: Odevzdávání domácích úkolů bude od 10.05.2019 penalizováno snížením známky v hodnocení. Toto opatření je z důvodu opakovaného zapomíná domácích úkolů. 

 

STARÉ PŘÍSPĚVKY: 

24.05.2019 Test- konstrukční úlohy ( s sebou trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, ořezanou tužku) - konstrukce trojúhelníku ( za pomocí výšek, težnic, velikosti úhlů), čtyřúhelníku, kružnice opsané, vepsané 

 21.05. 2019 Jsme pracovali v online matematickém programu Geogebra. https://www.geogebra.org/

14.05. 2019 - Odevzdání povinného domácího úkolu- konstrukční úlohy - Zadání dostanete vytištěné ve škole.

10.05.2019 - Test - obsah obvod úseče/výseče, délka kruhového oblouku, výpočet objemu válce/ povrchu válce

10.05. 2019 - Odevzdání povinného domácího úkolu- slouží jako příprava na test. Obdobné příklady se objeví i v pátečním testu.

30.04. 2019 - Odevdání povinného domácího úkolu (domácí úkol- kruh, kružnice)

26.04. 2019 -  Test - obsah kruhu, délka kružnice/obvod kruhu 

16.04. 2019 - Odevzdání povinného domácího úkolu - UČEBNICE str. 86/8,9, 89/5a, 6a, 8 . 90/11 

12.09. 2019 - Test  - geometrie - Konstrukce tečny ke kružnici, využití vlastností Thaletovy kružnice při konstrukcích trojúhelníků, vzájemná poloha kružnice a přímky 

09.04. 2019 - Odevzdání povinného domácího úkolu - geometrie

 

NOSTE S SEBOU NA HODINY RÝSOVACÍ POMŮCKY (trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr), NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY NÁS BUDOU ČEKAT KONSTRUKČNÍ ÚLOHY. 

Přiložené soubory: