28. 11. dějepisná olympiáda

Školní kolo se koná 2. hodinu ve sborovně pro zájemce ze 7. - 9. třídy.