Dějepisná olympiáda

V pátek 22.11. první vyučovací hodinu se koná školní kolo dějepisné olympiády na téma Dlouhé století se loučí (1880 - 1920). Zájemci z osmého a devátého ročníku se dostaví v 8:30 do bývalé devítky v 1. patře vpravo, s sebou psací potřeby.