Informace pro rodiče ohledně platebních kalendářů

Platební kalendáře na školní rok 2017/18

Rodičům, kteří hradí školné v měsíčních splátkách, byl vystaven a e-mailem odeslán platební kalendář.

Rodičům, kteří hradí školné pololetně nebo jedenkrát ročně, bude vystavena v měsíci červenci faktura na platbu školného.

Platební kalendáře budou doplněny o úhradu družiny, záloh na stravné na základě podaných přihlášek do družiny a školní jídelny.

Rodiče, kterým celé nebo část školného hradí zaměstnavatele, musí požádat o vystavení faktury na zaměstnavatele.

Rodičům, kterým bude přiznán příspěvek od nadačního fondu, bude platební kalendář upraven. Žádost o příspěvek na školné je nutné podat do 8.9.2017.