Organizace výuky od 4. do 22. ledna 2021

Dle nařízení vlády z 28. 12. 2020 od 4. do 22. ledna 2021 bude probíhat výuka takto:
Výuka 1. a 2. třídy prezenčně (ve škole) 
a od 3. třídy po lyceum probíhá výuka distančně.
 
 Informace pro žáky 1. a 2. třídy
Žáci i nadále chodí do školy stanoveným vchodem ve stanovený čas.
Výuka probíhá dle rozvrhu.
Školní stravování je zajištěno.
Školní družina je zajištěna do 16 hodin.
 
Informace pro žáky 3. - 9. třídy a lyceum
Žáci se vyučují distančně (z domu)
Výuka probíhá online dle rozvrhu, vyučující volí různé formy dle svého uvážení, aby žáci nebyli přetěžování.
Pro výuku budou použity linky z podzimní distanční výuky, které jste obdrželi.
Po domluvě je možné odebírat stravu ze Školní jídelny, kontaktujte vedoucí jídelny.
 
Všem přejeme hodně zdraví, síly a pokoje. Věříme, že s Boží pomocí to vše, co nás čeká, zvládneme.