Přespávačka

Je úterý ráno a děti do družiny nosí spacáky, karimatky, dobroty a těší se na to, že dnes ve družině spolu přespíme. Dopoledne probíhá normálně a odpoledne si děti začínají vytahovat karimatky, vybírat ty  nejlepší místa, řešit, kdo kde bude a u koho bude spát. I když paní vychovatelka říkala, že to není ještě potřeba vytahovat, pro děti to potřeba byla. A tak se nám družina změnila na nocležiště. Děti zkoušely, jestli jim sedí spacák, kde to tlačí, co si přinesly na večerní kino atp. Jelikož ve družině nebylo místa, šli jsme ven na hřiště nabrat životního prostoru. Hra na koně, do které se zapojili i malé děti se všem moc líbila. Čas utíkal, děti měly keramiku a když skončila, udělali jsme si poradu o tom, co nás čeká. Nejdříve jsme si museli naplánovat večeři a snídani a to, co si ještě děti chtějí koupit. A tak jsme se v počtu 20 vybrali do Alberta na nákup. Najednou přišla paní vychovatelka s nápadem, co kdybychom si postavili malý bazén a napustili si do něj vodu. A tak se stalo. Radovánkám nebylo konce. Děti běhaly sem a tam, honily se a dokonce k nám přišli i malé děti, které si ještě rodiče nevyzvedli z družiny. U toho bláznění se nabídlo pár šikovných děvčat, že nachystají večeři. To byla paráda. Společnými silami jsme se navečeřeli, pro děti si přišli maminky, chvíli jsme si popovídali a pak si pro nás paní vychovatelka připravila hru. Každý dostal papírek s úkoly a děti měly hledat odpovědi na dané otázky. Byla to legrace. Něco jsme se o sobě ve kvízu dozvěděli a nastal čas, abychom si udělali úkoly na středu. Bylo 19 hodin a my jsme se chystali do Baarova parku hrát schovku. Po úvodních pravidlech hry a chování se v parku se děti rozběhly a schovka začala. Ti, kteří byli chyceni, hledali čtyřlístky na trávě a po hodině hry jsme se vrátili do družiny na film. Když byli všichni připraveni zkoukli jsme si pohádku Rebelka. Prožívali jsme s ní celé dobrodružství, které dobře dopadlo. No a co teď? Je 22:00, jdeme spát, ale nikomu se nechce. A nedalo se zaspat nejenom kvůli tomu, že jsme si chtěli povídat, ale i kvůli teplu. A tak jsme zaspali každý v jinou dobu. Po ranním probuzení, snídani a reflexi naší akce jsme si ještě zahráli v kruhu hru o Palečkovi a Obrovi a šli jsme do školy. Jsme rádi, že jsme měli přespávačku.