Příjezd 1. - 3. třídy z výletu

Návrat z výletu bude před čtvrtou hodinou ke škole.