Přijímací zkoušky na lyceum 8. 6. 2020

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na lyceum

 

(Změny vycházejí ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a z vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.)

 

  • Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020 (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020).
  • Jednotná přijímací zkouška se koná letos pouze v jednom termínu.
  • Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl ve své přihlášce jako první v pořadí.
  • Došlo k prodloužení časového limitu pro konání jednotlivých testů. Časový limit u testu z matematiky byl navýšen na 85 minut a u českého jazyka a literatury na 70 minut.
  • Pozvánku s podrobnými informacemi k jednotné přijímací zkoušce odešla škola uchazeči nejpozději 10 pracovních dní před termínem jejího konání.
  • Přijatý uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole tím, že do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce školy vyplněný zápisový lístek, a to buď poštou na adresu školy (Baarova 360, 140 00 Praha 4 - Michle) či osobně na sekretariát školy.
  • Pokud uchazeč není přijat, může podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí žádost o vydání nového rozhodnutí.
  • Kritéria pro přijetí uchazeče zůstávají zachována (viz Podrobná kritéria k přijímacímu řízení 2020).
  • Ve škole jsou zajištěna všechna nezbytná bezpečnostní opatření související s epidemií koronaviru.

 

Podrobné informace k letošní jednotné přijímací zkoušce viz https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska