Ročníkové práce finišují

30.4. zaslání hotové ročníkové práce školiteli ke schválení. 18.5. odevzdání svázané ročníkové práce (2 exempláře) na sekretariát. 18.-22.6. obhajoby ročníkových prací.