Konzultace žáků 9. tříd

Na základě rozhodnutí vlády je umožněna osobní přítomnost  žáků 9. ročníků od 11. května 2020 za účelem  konzultace k přijímacím zkouškám (usnesení vlády č.491 ze dne 30. dubna 2020).

 
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 způsobem popsaným v osobním e-mailu.
 
 
Škola Elijáš umožňuje žákům 9. třídy následující konzultace:
 
Jazyk český  - konzultace ve škole Elijáš každé pondělí od 9 hodin - 12.00 hodin
 
Matematika - pouze rozšířená distanční výuka, z důvodu rizikových faktorů, přes Google meet
v úterý 11:00 - 12:30 - společná výuka
ve středu 11:00 - 11:30 - společná výuka
ve středu 12:30 - 14:00 - individuální konzultace
 
Při nástupu do školy je třeba podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha); dítěti dát s sebou dvě roušky a sáček k odkládání špinavých.
 
Žáci vstupují hlavním vchodem od 8:30 do 8:50, nepřezouvají se. Dezinfekce rukou je zajištěna u vchodu a ve třídě. Strava se neposkytuje.