14.3.2022

Olympiáda z českého jazyka a dějepisu

Elijáš má úspěšné řešitele letošní Olympiády z českého jazyka - Emmu a Aničku z 8.A - a Dějepisné olympiády - Sama a Davida rovněž z 8.A, kteří postoupili do obvodního kola. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!