Platby za školní jídelnu

V souvislosti s novou školní jídelnou bude nový systém plateb a zúčtování stravného. O způsobu úhrady budete informováni.

Stravné za 2. pololetí šk. roku 2017/2018 bude vyúčtováno v 2. polovině července.