Ředitelské volno 2. května 2019

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
vyhlašuje ředitelka školy
na den 2. května 2019 ředitelské volno z důvodu odstávky vody.
 
Ředitelské volno se týká školní výuky, provozu školní družiny i školní jídelny.

 

Zákonní zástupci budou informováni:

- prostřednictvím e-mailu

- zápisem v žákovské knížce

- oznámením na webu