Rozloučení s 9. třídou

V pondělí 24. 6. 2019 jsme se již tradičně rozloučili s našimi deváťáky. Byla to krásná dojemná chvíle, které se účastnili všichni žáci, učitelé, ale také rodiče deváťáků a zřizovatelé školy.

 

Během tohoto slavnostního dopoledne byla předána ocenění za nejlepší ročníkové práce, také ředitelské pochvaly. Mohli jsme shlédnout film, který vytvořili naši prvňáčci a také si společně zazpívat.

Největší část dopoledne patřila deváťákům, kteří si připravili projev a také videoprojekci ze svých fotek. Pan kaplan jim pak ve své řeči připomněl, že dostali správný směr a teď by v souladu s mottem školy měli "Mířit výš".

Žáci 9. třídy předali své poděkování a dárky všem přítomným učitelům a paní ředitelka se s každým osobně rozloučila.