Slavnostní zápis studentů do střední školy

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 v naší krásné nové kapli proběhla slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku lycea. Směrem ke studentům zazněla povzbudivá a motivační slova jak od školního kaplana a ředitelky školy, tak i od zřizovatele školy a třídní učitelky. Studenti se za potlesku rodičů, svých blízkých a učitelů slavnostně zapsali do památní knihy a převzali si imatrikulační certifikát. Přivítání studentů na střední škole po oficiální části pokračovalo rautem a velice příjemnou neformální konverzací mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením školy.
Přejeme si, aby studenti prvního ročníku úspěšně vykročili na své nové životní cestě a studium na křesťanském lyceu zvládli stejně elegantně jako tuto imatrikulaci.