Třídní schůzky

 V úterý 11. září 2018 proběhnou  v nové školní jídelně třídní schůzky:
  • pro 1. - 4. třídu v 16.30 
  • pro 5. - 9. třídu od 17.30  
Bude možné prohlédnout si nový pavilon a probrat záležitosti týkající se kroužků a jídelny. Následně proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách. 
 
Parkovací karty a uniformy bude možné vyzvednout si během třídních schůzek od 16.00 do 18.00