Žádost o donaci na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Žádost o donaci na 1. pololetí školního roku 2016/2017 je nutno podat nejpozději do čtvrtku 15. 9. 2016. Později podané žádosti již nebudou, mimo případy zvláštního zřetele, posuzovány.

Podané žádosti o donace budou posouzeny v týdnu od 19. -23. 9. 2016. O výsledku schvalovacího řízení budou žadatelé obeznámeni následující týden prostřednictvím e-mailové pošty.

NF Elijáš