Změna rozvrhu od 7. ledna 2019

Vzhledem k personálním změnám učitelského sboru (rodičovská dovolená) jsme přistoupili ke změně rozvrhu. Změna se týká žáků 5. - 9. třídy a 1. ročníku lycea.

Tento rozvrh je platný od 7. ledna 2019

Aktuální rozvrh naleznete v záložkách jednotlivých tříd i ve Škole OnLine.