Aktuality

22.10.2020

Slavnostní zahájení školního roku - 1. září 2020 v 8.30 na hřišti

Milí žáci základní školy, vážení rodiče,   v úterý 1. září slavnostně otevřeme nový školní rok, tak jak je naším zvykem. Přivítáme naše prvňáčky a budeme se těšit z toho, že se po dlouhé době můžeme vidět nejen přes obrazovky počítačů.   Přeji si, aby tento školní rok byl co možná nejklidnější, abychom ho absolvovali  v plném zdraví a pod Boží ochranou.

14.10.2019

Slavnostní zápis studentů do střední školy

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 v naší krásné nové kapli proběhla slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku lycea. Směrem ke studentům zazněla povzbudivá a motivační slova jak od školního kaplana a ředitelky školy, tak i od zřizovatele školy a třídní učitelky. Studenti se za potlesku rodičů, svých blízkých a učitelů slavnostně zapsali do památní knihy a převzali si imatrikulační certifikát. Přivítání studentů na střední škole po oficiální části pokračovalo rautem a velice příjemnou neformální konverzací mezi studenty, rodiči, učiteli a vedením školy. Přejeme si, aby studenti prvního ročníku úspěšně vykročili na své nové životní cestě a studium na křesťanském lyceu zvládli stejně elegantně jako tuto imatrikulaci.

8.4.2019

Výsledky zápisu do 1. třídy šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,   právě byly zveřejněny výsledky zápisu Vašich dětí. Chtěla bych Vám říci, že děti byly velmi milé a šikovné, prostě jako děti. Mnohé z nich se přesto nedostaly k nám do školy Elijáš. Nepřijetí neznamená neúspěch, jen omezený počet zabránil některým být žákem této školy. Ale další školy na ně čekají. Moc Vám všem přeji, abyste prožívali radost ze vzdělávání a získávání nových poznatků a Vaše děti našly hodné učitele a milé prostředí.   V případě, že dojde k uvolnění místa, budeme kontaktovat ty rodiče, jejichž dítě se umístilo pod čarou.                                                                                                                                                               Děkujeme, že jsme Vás mohli poznat. Bůh s Vámi.                                                                                                 Ing. Hana Loderová