10. - 14. února 2020

Týdenní plán

 

Český jazyk

Vyvození hlásky K, Š. Upevňování čtení písmen ve slovech i v jednoduchých větách.

Vystřihnout písmena D, d, K, k, Š, š. Sklad. diktát.

Slabikář do s. 41

PS - dobrovolné domácí procvičování s. 11 - 15 ( PS nenosit do školy)

 

Psaní - nácvik písmen "k, š, Š". 

Napojení písmen " os, on, om, ot, ok" 

Trénujeme opis  a přepis slov.

Písanka 2 - do s. 38

 

Matematika

Dokončení PS II. - vybraná cvičení

 

Anglický jazyk

Practice vocabulary

"Animals" and "Body parts"

Story. Game ( pexeso)  

 

 

Prvouka

Začínáme nové téma "Orientace v čase"

Rok, roční období, měsíce - umět vyjmenovat. Znát, který je den v týdnu a měsíc.

PS Já a můj svět s. 54, 55

 

 

Informace pro rodiče:

Společná třídní schůzka dne 11. 2. 2020 v 17 hodin v naší třídě.