20. - 24. dubna 2020

Týdenní plán

 

Podrobnější informace a výukové materiály zasílám průběžně v mailových zprávách.

Online výuka (videohovor) v úterý 21. 4.  a ve čtvrtek 23. 4. 2020 v 10 hodin.

 

Český jazyk

Čtení

Vyvození hlásky Ch, ch

Nácvik čtení hlásky ve slovech, větách a jednoduchém článku.

Slabikář s. 72 - 73

Následující dvě stránky jsou věnované našim maminkám.

Slabikář s. 74 - 75

 

Úkol : Nakresli svoji maminku na papír a napiš její jméno. 

 

Psaní 

Nácvik psaní písmen K, E  ( zašlu instruktážní videa ) 

Písanka 3, s. 38 a 39

Psaní vět - Písanka 3, s. 40

 

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 20 ( ústní diktáty každý den)

Procvičování finanční gramotnosti, dělení na třetiny, sčítání tří sousedních čísel, tria číslic a sestavování příkladů.

Matematická prostředí : autobus, hadi, sčítací trojúhelníky, tabulky

PS s. 111 - 113

 

Anglický jazyk

Otázky "Can you...?" prezentace v příloze

Pupil's Book p.67 

Activity Book p.66/6 Co umíš dělat? A co neumíš?

( Instrukce zašlu v samostatném mailu.)

 

Prvouka

Opakování hodin ( rafičkové ) a seznámení s digitálními hodinami ( zapsat celou hodinu) 

( Kartu na procvičení zašlu v mailu.)

Nová kapitola: Člověk ve společnosti - Místo, kde žijeme

( Česká republika, státní symbol vlajka, hymna, můj domov, znát svou adresu)

PS Já a můj svět s. 62

 

Informace pro rodiče:

Trvá uzavření školy od středy 11. 3. 2020 do odvolání z nařízení vlády! 

 

Prosím rodiče, aby zadané vypracované a ofocené úkoly z Písanky a Matematiky zasílali na mou mailovou adresu.